Referensprislista tandvård och ingrepp

Referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.

Du hittar en kortfattad version av referensprislistan nedan. Från och med den 1 september 2011 gäller en ny referensprislista. (Notera att vid en del ingrepp har materialet stor påverkan på priset. Referenspriserna är beräknade utifrån att ett standardmaterial använts vid behandlingen.)

Kod Åtgärd Referenspris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 660
102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 605
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 330
104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare 1565
105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist 475
106 Specialistutredning, konsultationsåtgärd 1015
Röntgenåtgärder -
121 Röntgenundersökning av enskild tand 40
122 Röntgenundersökning, delstatus 210
123 Röntgenundersökning, helstatus 730
124 Panoramaröntgen 490
125 Röntgenundersökning, extraoral 465
126 Röntgenundersökning, omfattande 890
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 540
161 Salivsekretionsmätning 400
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 230
163 Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1360
191 Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle 675
Kod Åtgärd Referenspris
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 360
202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd 125
203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning 360
204 Profylaxskena, per skena 590
Kod Åtgärd Referenspris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 360
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 670
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1470
311 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning 370
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 370
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 380
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 720
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 055
362 Lustgassedering, per gång 780
Kod Åtgärd Referenspris
401 Tanduttagning, en tand 815
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 530
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 155
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 2 790
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3 875
Implantatkirurgiska åtgärder -
420 Implantat, per styck 2 200
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 370
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 350
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 650
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 515
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 510
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 015
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4 675
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 6 295
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 510
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 925
435 Avlägsnande av ett implantat 815
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 155
Parodontalkirurgiska åtgärder -
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder, eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 1 815
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 205
443 Kirurgiskt pehandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 2 740
444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 090
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 090
491 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per behandlingstillfälle 400
492 Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per behandlingstillfälle 400
Kod Åtgärd Referenspris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 180
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 3 565
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4 570
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 095
521 Akut endodontisk behandling 690
522 Komplicerad kanallokalisation 685
523 Stiftborttagning 1 015
541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 045
591 Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle 265
Kod Åtgärd Referenspris
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 060
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 240
691 Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle 135
Kod Åtgärd Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 545
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 860
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 020
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 695
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 025
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 345
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 560
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 500
Kod Åtgärd Referenspris
801 Laboratorieframställd krona 4 770
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2 930
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 200
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 035
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 615
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 430
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 040
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 130
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 040
Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik -
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 340
812 Broreparation 1 1 305
813 Broreparation 2 4 030
814 Broreparation 3 8 300
815 Sadelkrona 4 770
Avtagbar protetik -
821 Protestand, per styck 55
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 395
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4 555
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9 400
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 9 910
826 Attachments, per styck, 90
827 Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 9 230
828 Hel överkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 8 985
829 Immediatprotes, hel käke, inklusive prefabricerade tänder 7 315
Reparation av avtagbar protes -
831 Justering av avtagbar protes 320
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 085
833 Rebasering av protes 2 190
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 735
835 Rebasering och lagning av protes 2 785
836 Komplicerad lagning av protes 3 325
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 045
838 Rebasering av partiell protes som utförs enligt immediatteknik 2 190
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 785
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling -
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 745
846 Skena för vertikal platsberedning 4 705
847 Klammerplåt 3 170
Implantatprotetiska åtgärder -
852 Implantatförankrad krona 7 600
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 035
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 35 780
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 38 255
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 40 815
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke 32 055
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 34 770
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 29 800
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 15 750
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 19 985
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 20 235
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 2 840
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 3 140
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 4 160
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 12 715
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 265
Reparation av implantat och implantatretinerad protetik -
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 990
882 Av- och återmontering av implantatförankrad bro 2 855
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 3 985
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 9 440
886 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 230
888 Fästskruv, per styck 165
889 Centrumskruv, per styck 590
890 Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel 6 355
891 Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle 200
Kod Åtgärd Refenrenspris
Tandreglering -
901 Tandreglering, en käke, enkel behandling högst 1 år 13 735
902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år 18 010
903 Tandreglering, en käke, normal behandling 1,5 år till 2 år 20 915
904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling 26 420
905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling högst 1 år 18 280
906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år 23 235
907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 1,5 år till 2 år 26 655
908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling 33 125
Kod Åtgärd Referenspris
Utbytesåtgärder -
921 Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, fram eller hörntand 1 020
922 Utbytesåtgärd, krona istället för fyllning, molar eller premolar 1 345
925 Utbytesåtgärd, operation, ett implantat 4 770
926 Utbytesåtgärd, en implantatkrona 6 805
927 Utbytesåtgärd, en implantatkrona och ett hängande led 8 840
928 Utbytesåtgärd, operation, ett implantat, krona utförd på granntand 2 035
929 Utbytesåtgärd, en implantatkrona, krona utförd på granntand 4 770
930 Utbytesåtgärd, en implantatkrona och ett hängande led, krona utförd på granntand 6 805
931 Utbytesåtgärd, operation, tvåtandslucka 6 805
932 Utbytesåtgärd, två implantatkronor 6 805
933 Utbytesåtgärd, operation två implantat, krona utförd på granntand 4 070
934 Utbytesåtgärd, två implantatkronor, krona utförd på granntand 4 770
940 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka 11 575
941 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, krona utförd på granntand 6 805
943 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av tvåtandslucka 13 610
944 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av tvåtandslucka, krona utförd på granntand 8 840
Dentalkatalogen.se
Populära tandläkare
Populära städer
Populära kategorier