Dentalkatalogen - Nyheter & artiklar

Att hitta en lämplig tandläkare för sina behov är inte alltid det lättaste. Därför listar vi här 8 punkter som du bör tänka på när du söker efter tandläkare.

  • Kan jag utnyttja tandvårdsstödet?
  • Utför tandläkaren de tjänster som jag behöver? T.ex. kanske du behöver en tandläkare som specialiserar sig på kosmetisk tandvård.
  • Hur hanteras akuttandvård? Har kliniken ens jour?
  • Är klinikens läge och öppettider lämpligt för mig?
  • Hur lång är väntetiden för undersökningar som inte är akuta?
  • Vad är avgifterna för vanliga tjänster som röntgen och förebyggande tandvård som inkluderar undersökning och rengöring?
  • Finns det möjlighet till en avbetalningsplan om kostnaden blir stor?
  • Vad erbjuder tandläkaren för tjänster till patienter med tandläkarskräck? Erbjuder de lustgas?

För en tandläkare kan det i många fall löna sig att stå på sig om Försäkringskassan utför efterhandskontroller. Hittills i år har Försäkringskassan ändrat nästan hälften av sina beslut när vårdgivare har begärt omprövning och utfärdat återbetalningar.

Vid en efterhandskontroll fattas det första beslutet om återbetalning eller korrigering av en handläggare vid Försäkringskassan. Vårdgivare som inte är nöjda med beslut har två månader på sig att begära omprövning. Särskilda omprövare vid Försäkringskassan ska sedan fatta beslut inom sex veckor, enligt Birgitta Rosengren, Försäkringskassans verksamhetsansvariga för tandvården.

Handläggarna och omprövarna är inte tandläkare, men de kan få stöd i odontologiska frågor av tandläkare anställda vid Försäkringskassan. Vårdgivare som inte är nöjda med Försäkringskassans beslut efter omprövning kan överklaga. Försäkringskassan skickar överklaganden till förvaltningsrätten. Då är parterna i målet vårdgivaren och Försäkringskassan, och det blir så småningom en dom.

Sammanlagt i år har Försäkringskassan gjort 96 776 efterhandskontroller fram till vecka 38. I nästan tolv procent av fallen har myndigheten gjort korrigeringar, alltså krävt att vårdgivare betalar tillbaka pengar.

Siffran gäller efterhandskontroller inklusive så kallade manuella ärenden, som i första hand är för sent inskickade ärenden samt fall där patienten inte har försäkringstillhörighet.

Via: Tandläkartidningen

Socialstyrelsen har nu publicerat nationella riktlinjer för vuxentandvården. Det innebär att tandvården bli effektivare och patienterna kan förvänta sig bättre tandvård oavsett var i landet man bor.

Den totala kostnaden för tandvården utgör 7-8 procent av Sveriges sjukvårdsbudget, eller cirka 20 miljarder kronor. Det är viktigt att varje krona används rätt. Särskilt med tanke på att patienterna dessutom betalar mer än hälften av tandvården själva. Över hundra av Sveriges främsta experter på tandvård har medverkat i framtagandet av riktlinjerna.

De ger en heltäckande bild av vilka behandlingar som är bra och vilka tandvården bör undvika. Riktlinjerna ska också ligga till grund för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut om vilka behandlingar som ska omfattas av det statliga tandvårdsstödet.

Gamla råd för att förebygga karies som att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm och inte äta för mycket socker står sig fortfarande. För vuxna ger däremot produkter som fluorsugtabletter och fluortuggummin liten effekt som tillägg till fluortandkräm, och de rekommenderas därför inte av Socialstyrelsen.

Dentalkatalogen.se
Populära tandläkare
Populära städer
Populära kategorier