Justeringar i tandvårdsstödet

En ny och populär föreskrift om statligt tandvårdsstöd från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV kommer att genomföras i år. Föreskriften börjar gälla från den 1:a september, men finns redan nu att läsa på TLV:s hemsida.

Anledningen till föreskriften är främst mindre justeringar för att skapa ett tydligare regelverk, vilket ska leda till färre tolkningstvister vid kontroller eller prövningar i domstol.

Förutom detta så kommer en årlig omräkning av referenspriserna att utföras, och handboken om tandvårdsstödet kommer att utökas och publiceras på TLV. Förändringarna i föreskrifterna samt de nya referenspriserna kan laddas ner här.

 

Lämna en kommentar

Dentalkatalogen.se
Populära tandläkare
Populära städer
Populära kategorier