Försäkringskassan ändrar beslut

För en tandläkare kan det i många fall löna sig att stå på sig om Försäkringskassan utför efterhandskontroller. Hittills i år har Försäkringskassan ändrat nästan hälften av sina beslut när vårdgivare har begärt omprövning och utfärdat återbetalningar.

Vid en efterhandskontroll fattas det första beslutet om återbetalning eller korrigering av en handläggare vid Försäkringskassan. Vårdgivare som inte är nöjda med beslut har två månader på sig att begära omprövning. Särskilda omprövare vid Försäkringskassan ska sedan fatta beslut inom sex veckor, enligt Birgitta Rosengren, Försäkringskassans verksamhetsansvariga för tandvården.

Handläggarna och omprövarna är inte tandläkare, men de kan få stöd i odontologiska frågor av tandläkare anställda vid Försäkringskassan. Vårdgivare som inte är nöjda med Försäkringskassans beslut efter omprövning kan överklaga. Försäkringskassan skickar överklaganden till förvaltningsrätten. Då är parterna i målet vårdgivaren och Försäkringskassan, och det blir så småningom en dom.

Sammanlagt i år har Försäkringskassan gjort 96 776 efterhandskontroller fram till vecka 38. I nästan tolv procent av fallen har myndigheten gjort korrigeringar, alltså krävt att vårdgivare betalar tillbaka pengar.

Siffran gäller efterhandskontroller inklusive så kallade manuella ärenden, som i första hand är för sent inskickade ärenden samt fall där patienten inte har försäkringstillhörighet.

Via: Tandläkartidningen

 

Lämna en kommentar

Dentalkatalogen.se
Populära tandläkare
Populära städer
Populära kategorier