Dentalkatalogen - Nyheter & artiklar

Nu har vi lagt till två nya tjänster här på Dentalkatalogen.se. Det ena är “Jobb inom tandvården”, där du som söker jobb inom tandvården med enkelhet kan hitta intressanta platsannonser.

Den andra nyheten är att vi har lagt till den aktuella referensprislistan för ingrepp inom tandvården. Osäker på vad något kostar? Ta då en titt i referensprislistan och få en uppfattning. Notera dock att vid en del ingrepp har materialet stor påverkan på priset, och att referenspriserna är beräknade utifrån att ett standardmaterial använts vid behandlingen.

Eivor hade en infekterad tand i överkäken, och gick till tandläkaren för behandling. När hon gick därifrån fanns den dåliga tanden kvar, och en räkning på 12 000 för ett oönskat ingrepp i underkäken. Tandläkaren är nu anmäld.

Hon berättar att hon var väldigt tydlig med att hon bara var där på grund av remissen på den infekterade tanden och att hon ville åtgärda övriga brister hos sin ordinarie tandläkare på Folktandvården, och inte denna privata tandläkare.

När ingreppet var klart ville tandläkaren inte säga exakt vad hon hade gjort, men eftersom den infekterade tanden fortfarande satt kvar ville hon boka in ytterligare en tid för att ta bort denna.

Socialstyrelsens utredning påbörjades den här veckan och det är ännu oklart när den kommer att bli klar.

En ny och populär föreskrift om statligt tandvårdsstöd från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV kommer att genomföras i år. Föreskriften börjar gälla från den 1:a september, men finns redan nu att läsa på TLV:s hemsida.

Anledningen till föreskriften är främst mindre justeringar för att skapa ett tydligare regelverk, vilket ska leda till färre tolkningstvister vid kontroller eller prövningar i domstol.

Förutom detta så kommer en årlig omräkning av referenspriserna att utföras, och handboken om tandvårdsstödet kommer att utökas och publiceras på TLV. Förändringarna i föreskrifterna samt de nya referenspriserna kan laddas ner här.

Inom kort så kommer Danmark börja ställa krav på tandläkare från länder utanför EU, som innebär att dom måste klara ett språktest för att få praktisera i Danmark. Reglerna träder i kraft 1 mars.

Denna lagstiftning ska garantera patienterna att tandläkarna kan kommunicera med dem säger Sundhedsstyrelsen. Det är både ett skriftligt och ett muntligt prov, där man förutom språket även klara ett prov som visar att de har grundläggande tandläkarkunskaper.

Efter att ha klarat proven blir tandläkarna först auktoriserade att praktisera i Danmark under en tolv månader lång prövoperiod. Det innebär ‘ven att t.ex att norska tandläkare måste provet i danska för att få vara verksamma i Danmark.

Vi försöker ständigt förbättra sidan, och som ett steg i rätt riktning introducerar vi kartsök. Nu kan du via kartan enkelt söka efter tandläkare och leverantörer.

Via kartsök så hittar du enkelt tandläkare och leverantörer i din närhet. Du kan även välja att visa resultaten på kartan baserat på kategori.

En borr lossnade och svaldes när en tandläkare i Västmanland putsade på en tandfyllning. Patienten råkade svälja borren, men klarade sig utan skador. Händelsen är dock anmäld till Lex Maria.

Det hela inträffade i oktober förra året. Patienten skickades på röntgenundersökning men det kunde konstateras att borren skulle komma ut den naturliga vägen utan att göra någon skada.

Nu kan barn och ungdomar i Stockholms län kan behandlas för tandvårdsfobi med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Tandvårdsfobi är klassat som en psykiatrisk sjukdom som är behandlingsbar, även hos barn och ungdomar. I större delen av landet är det svårt att erbjuda barn med extrem tandvårdsrädsla behandling hos psykolog, men i Stockholm har det nu blivit lättare.

“Kognitiv beteendeterapi anpassad för barn” finns med i Stockholms läns åtgärdsförteckning för specialisttandvården. Det står under sjukdomsbehandlande åtgärder.

Samma rätt som vuxna

  • Shervin Shahnavaz, psykologsom som samarbetar med olika tandvårdskliniker i Stockholm, säger att barn har samma rätt som vuxna att behandlas för tandvårdsfobi.
  • Han anser att ett barn eller en tonåring som uppfyller kriterierna bör få behandling för sin fobi.

Tandläkare Per Tidehag från Umeå har nu utsetts till ny chef för landstingets folktandvård i Västerbotten. Han kommer att tillträda den 1 januari 2011.

Sedan 2006 arbetar han som verksamhetschef för specialisttandvården i Umeå. Han har tidigare varit klinikchef för avdelningen så som protetik, oral diagnostik och sjukhustandvård i Umeå. Per Tidehag efterträder Lage Wigren som nu går i pension efter att ha varit chef för folktandvården sedan 1999.

Per Tidehags förordnande som tandvårdschef sträcker sig till 31 december 2013.

Att hitta en lämplig tandläkare för sina behov är inte alltid det lättaste. Därför listar vi här 8 punkter som du bör tänka på när du söker efter tandläkare.

  • Kan jag utnyttja tandvårdsstödet?
  • Utför tandläkaren de tjänster som jag behöver? T.ex. kanske du behöver en tandläkare som specialiserar sig på kosmetisk tandvård.
  • Hur hanteras akuttandvård? Har kliniken ens jour?
  • Är klinikens läge och öppettider lämpligt för mig?
  • Hur lång är väntetiden för undersökningar som inte är akuta?
  • Vad är avgifterna för vanliga tjänster som röntgen och förebyggande tandvård som inkluderar undersökning och rengöring?
  • Finns det möjlighet till en avbetalningsplan om kostnaden blir stor?
  • Vad erbjuder tandläkaren för tjänster till patienter med tandläkarskräck? Erbjuder de lustgas?

För en tandläkare kan det i många fall löna sig att stå på sig om Försäkringskassan utför efterhandskontroller. Hittills i år har Försäkringskassan ändrat nästan hälften av sina beslut när vårdgivare har begärt omprövning och utfärdat återbetalningar.

Vid en efterhandskontroll fattas det första beslutet om återbetalning eller korrigering av en handläggare vid Försäkringskassan. Vårdgivare som inte är nöjda med beslut har två månader på sig att begära omprövning. Särskilda omprövare vid Försäkringskassan ska sedan fatta beslut inom sex veckor, enligt Birgitta Rosengren, Försäkringskassans verksamhetsansvariga för tandvården.

Handläggarna och omprövarna är inte tandläkare, men de kan få stöd i odontologiska frågor av tandläkare anställda vid Försäkringskassan. Vårdgivare som inte är nöjda med Försäkringskassans beslut efter omprövning kan överklaga. Försäkringskassan skickar överklaganden till förvaltningsrätten. Då är parterna i målet vårdgivaren och Försäkringskassan, och det blir så småningom en dom.

Sammanlagt i år har Försäkringskassan gjort 96 776 efterhandskontroller fram till vecka 38. I nästan tolv procent av fallen har myndigheten gjort korrigeringar, alltså krävt att vårdgivare betalar tillbaka pengar.

Siffran gäller efterhandskontroller inklusive så kallade manuella ärenden, som i första hand är för sent inskickade ärenden samt fall där patienten inte har försäkringstillhörighet.

Via: Tandläkartidningen

Dentalkatalogen.se
Populära tandläkare
Populära städer
Populära kategorier