Pro Curis, Lund

Pro Curis Rejta 22 October 4.3 5 19

Pro Curis utvecklar och marknadsför dataprogram för specialisttandvården, bland annat patientjournalsystem, tidbokningssystem, bildhanteringsprogram samt kefalometriprogram - produkter som tillsammans utgör basmjukvaran i vårt produktsortiment. Företaget utvecklar dessutom program för t.ex. patientinloggning och tandvårdsräkning vilket sammantaget ger tandvårdsklinikerna en totallösning.

Pro Curis grundades 1995 och introducerade då Tidboken som företagets första produkt. Idag har vi användare i hela Sverige från norr till söder. Sedan starten, från bara några få kliniker som kunder det första året, har Pro Curis vuxit till att i skrivande stund vara dominerande leverantör till specialisttandvården.

 

Dentalkatalogen.se
Populära leverantörer
Populära städer
Populära kategorier