Tandläkare Ulf Lundén, Solna

Tandläkare Ulf Lundén Rejta 20 January 4.2 5 14

Ansvarig för verksamheten är tandläkare Ulf Lundén. Examinerad från Tandläkarhögskolan, Karolinska Institutet i Stockholm 1978. Implantatprotetisk kompetens 1989 och 1991 Umeå Tandläkarhögskola.

Implantatkirurgisk kompetens 2000. Medlem av bl.a Tandläkarförbundet, Privattandläkarföreningen i Stockholm, American Dental Society of Sweden, International College of Dentists, DSD, Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry och Privata Munhälsan.

Målet är att bibehålla och först när det är nödvändigt av olika skäl, återställa eller ersätta.

När behandling behövs ska den innebära minsta möjliga ingrepp på den egna tanden, benet, eller mjukvävnaden. Vi använder förebyggande tandvård där inga skador finns för att möjliggöra en lika god framtida situation. Men också i fall där behandling gjorts har vi stor användning av profylaktisk tandvård, för att minska risken för nya skador och bibehålla det goda resultatet.

 

Dentalkatalogen.se
Populära tandläkare
Populära städer
Populära kategorier