Tandea, Norsborg

Tandea Rejta 2 January 4.9 5 11

Vi är ett privat tandvårdsföretag -anslutna till Försäkringskassan- som erbjuder högkvalitativ allmän tandvård till en låg kostnad och hög service. Vi är ett av Stockholms förmånligaste tandvårdsföretag. Detta tillsammans med våra långa öppettider är just för att kunna ta emot dig utan att du behöver kompromissa med dit arbete eller med din ekonomi. Alla är välkomna: barn som vuxna.

Vi är anslutna till Qulan kvalitetsprogram för tandvården. Genom Qulan erhåller vi bla. kontinuerliga uppdateringar inom lagar och förordningar som har betydelse för miljö och arbetsmiljö. Vi är också med Europeiska Socialfondens program Växtkraft Mål 3, som bla. ger möjlighet att öka personalens kompetens.

Kliniken byggdes 1998 och är inrymd i ljusa trivsamma lokaler. Utrustningen är modern med bl.a. digital röntgen som reducerar stråldosen med 70-90%, och digital journalhantering. Kliniken ligger i gatuplanet så rörelsehindrade patienter enkelt har tillträde till oss.

 

Dentalkatalogen.se
Populära tandläkare
Populära städer
Populära kategorier